Vietnam Motor Show Announced for October 2016

Vietnam
Vietnam Motor Show

Finally, Vietnam Motor Show 2016 (VMS 2016) will take place from October 5th to October 9th, 2016 at Hanoi International Exhibition Center. VMS is the rather large, annual event organized by Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM), starting since 2002. In addition, this year there will be 13 manufactures to participate. Especially relevant to highlight, this is the 12th time to be organized of the show.

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2016 (VMS 2016) sẽ diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2016 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam tổ chức. Từ lần đầu tiên vào năm 2002, đây là lần thứ 12 triển lãm diễn ra. Năm nay sẽ có 13 nhãn hiệu xe tham gia triển lãm lần này.

Back to top